Видеа на жестов език за Вас

Видеа на жестов език за Вас

Жестовият език е пълноценен език. Той е най-естествената форма на комуникация за глухите хора и затова информацията предоставена чрез него е безценна за тях. Щастливи сме, че наши партньори подкрепят това разбиране, създавайки съдържание на жестов език за техните уеб-страници или други материали.

Пример за добра практика в тази насока е Дисни България, които адаптират приказки за деца на жестов език за да бъдат по-достъпни за глухите деца и Алианц България, създаващи образователни видеа на жестов език за надграждане на финансовата култура сред глухите хора.