Превод от и на жестов език

През годините сме свидетели на всеотдайния труд на малцина активни преводачи в цялата страна, въпреки че не е бил достатъчно регламентиран и оценен. Година след приемането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), професията на жестовия преводач започна да се възродява чрез въвеждането на публичен Списък на преводачите от и на жестов език. Преводачите от и на жестов език са с придобити удостоверения за тази професия по специалност “Български жестов език” към центрове за професионално обучение към Национална агенция за професионално образование и обучение като академия “Наистина жестов език”.

Безвъзмездна преводаческа услуга от и на жестов език за лични нужди на глухи лица:

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на преводаческа услуга от и на жестов език до 120 часа годишен лимит за лични нужди

Глухите и сляпо-глухите лица студенти и докторанти имат право на преводаческа услуга от и на жестов език до 60 часа на семестър

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на достъпно здравеопазване чрез българския жестов език

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на достъп при извършване на процесуални-следствени действия

Прилагане на ЗБЖЕ в институциите на национално и местно ниво

Прилагане на ЗБЖЕ в институциите на национално и местно ниво

  • Считано от началото на 2023г., всички институции в системата на изпълнителната власт и общините са длъжни да осигуряват условия за административното обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез български жестов език.

Социалното предприятие “Наистина жестов език” партнира на институциите на национално и местно ниво чрез платформа за видео-жестов превод за осигуряване на пълноценен достъп за глухи и сляпо-глухи лица. Професионално подготвени преводачи от и на жестов език съдействат на глухите хора в  работното време на институциите.