Представяне

„Наистина жестов език“ e съвместно социално предприятие на фондация „Заслушай се“, фондация „Взаимно“ и Младежката организация на глухите активисти – МОГА.  Дружеството е вписано в Регистъра на социалните предприятия на Министерството на труда и социалната политика и работи по реализацията на иновативни преводачески услуги от и на български жестов език, следвайки своята мисия за осигуряване на адаптирана среда и равни възможности на глухите хора в България чрез изконното им правото на пълноценен достъп до образование, информация и услуги. Водени от тази кауза, ние активно участвахме в кампанията за признаване на българския жестов език и успешно изграждаме тясно сътрудничество с всички институции в страната за приемане на качествен Закон за българския  жестов език в България, което е най-успешната мисия в историята на глухите хора у нас досега.

„Наистина жестов език“ ООД притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 с номер 1710BGR249Q.