Наистина жестов език

„Наистина жестов език“ e съвместно социално предприятие на фондация „Заслушай се“, фондация „Взаимно“ и Младежката организация на глухите активисти – МОГА.

Безвъзмездна преводаческа услуга от и на жестов език за лични нужди на глухи лица:

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на преводаческа услуга от и на жестов език до 120 часа годишен лимит за лични нужди

Глухите и сляпо-глухите лица студенти и докторанти имат право на преводаческа услуга от и на жестов език до 60 часа на семестър

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на достъп при извършване на процесуални-следствени действия

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на достъпно здравеопазване чрез българския жестов език

Контакти

    При изпращането на питане към нас, приемате Политиките за поверителност.

    Видеа на жестов език за Вас

    Жестовият език е пълноценен език. Той е най-естествената форма на комуникация за глухите хора и затова информацията предоставена чрез него е безценна за тях. Щастливи сме, че наши партньори подкрепят това разбиране, създавайки съдържание на жестов език за техните уеб-страници или други материали.

    Пример за добра практика в тази насока са Дисни България, които адаптират приказки за деца на жестов език за да бъдат по-достъпни за глухите деца и Алианц България, създаващи образователни видеа на жестов език за надграждане на финансовата култура сред глухите хора.