СП “Наистина жестов език”

„Наистина жестов език“ e съвместно социално предприятие на фондация „Заслушай се“, фондация „Взаимно“ и Младежката организация на глухите активисти – МОГА.

Безвъзмездна преводаческа услуга от и на жестов език за лични нужди на глухи лица:

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на преводаческа услуга от и на жестов език до 120 часа годишен лимит за лични нужди

Глухите и сляпо-глухите лица студенти и докторанти имат право на преводаческа услуга от и на жестов език до 60 часа на семестър

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на достъп при извършване на процесуални-следствени действия

Глухите и сляпо-глухите лица имат право на достъпно здравеопазване чрез българския жестов език

Видеа на жестов език за Вас

Жестовият език е пълноценен език. Той е най-естествената форма на комуникация за глухите хора и затова информацията предоставена чрез него е безценна за тях. Щастливи сме, че наши партньори подкрепят това разбиране, създавайки съдържание на жестов език за техните уеб-страници или други материали.

Пример за добра практика в тази насока е Дисни България, които адаптират приказки за деца на жестов език за да бъдат по-достъпни за глухите деца и Алианц България, създаващи образователни видеа на жестов език за надграждане на финансовата култура сред глухите хора.

Контактна форма за връзка със СП “Наистина жестов език”

    При изпращането на питане към нас, приемате Политиките за поверителност.